Chính sách nhân sự Poliland

Chính sách nhân sự:

  • Đảm bảo chế độ lương, thưởng, phụ cấp, và phúc lợi xã hội.
  • Quy trình tuyển dụng, đào tạo; lộ trình thăng tiến rõ ràng minh bạch.
  • Tạo điều kiện tối đa về môi trường – điều kiện làm việc cho người lao động phát huy năng lực và sáng tạo.
  • Chính sách thu hút, ươm mầm và đãi ngộ đặc biệt đối với nhân tài. 
Xem các cơ hội việc làm

Môi trường làm việc:

  • Tuân thủ, kỷ luật, hiệu quả.
  • Đoàn kết, thân thiện.
  • Năng động, nhiệt huyết, trẻ trung.
Xem các cơ hội việc làm